Key to exercises CAEUSE OF ENGLISH 1 ( 23-1-2018)

IMG_20180205_115839.jpg


Listening exercises (30 - 1- 2018) - AUDIO


Key to CAE Reading & Use of English (1 - 2 - 2018)

Part 1a.jpg
Part 1b.jpg
Part 2a.jpg
Part 2b.jpg
Part 3a.jpg
Part 3b.jpg

Key to FCE Reading & Use of English (1 - 2- 2018)